محصولات

MPE3518

MPE نام محصول : متالوسن نوع گرید : 3518 شکل ظاهری : گرانول برند : EXXONMOBIL کشور تولیدکننده : آمریکا مقدار بسته : 25کیلوگرم

اطلاعات بیشتر »

MPE1018

MPE نام محصول : متالوسن نوع گرید : 1018 شکل ظاهری : گرانول برند : EXXONMOBIL کشور تولیدکننده : آمریکا مقدار بسته : 25کیلوگرم

اطلاعات بیشتر »

SR236

Ti نام محصول :تیتان نوع گرید : SR236 شکل ظاهری : پودر برند : Doguide کشور تولیدکننده : چین مقدار بسته : 25 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر »

R868

Ti نام محصول : تیتان نوع گرید : R868 شکل ظاهری : پودر برند : Bluestar کشور تولیدکننده : چین مقدار بسته : 25 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر »

R5566

Ti نام محصول : تیتان نوع گرید : R5566 شکل ظاهری : پودر برند : Dongfang کشور تولیدکننده : چین مقدار بسته : 25 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر »

R900

Ti نام محصول : تیتان نوع گرید : R900 شکل ظاهری : پودر برند : Dupont کشور تولیدکننده : آمریکا مقدار بسته : 25 کیلوگرم

اطلاعات بیشتر »